LEX2020

LEX2020 är en ideell förening med syftet att organisera en examensresa för studenterna som läser det fjärde året på Lantmäteriprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Under resan får studenterna möjlighet till studiebesök och kunskap om ett annat lands fastighetsmarknad och stadsbyggnadskultur.

Föreningen startades upp under våren 2019. Tillsammans med Exresan2020, väg-och vattenstudenternas motsvarande reseförening, så anordnar LEX2020 arbetsmarknadsdagen “Branschdagen”.

För att finansiera resan arbetar medlemmarna i LEX2020 även hos ett antal olika företag. Resmål är ännu inte bestämt. Tidigare LEX-föreningar har åkt till bland annat Kina och Brasilien.

Behöver ni någon hjälp på ert företag som ni vill anlita LEX2020 för? Då är det bara att höra av sig till oss!

Alice Petersson

Ordförande LEX2020

l16lex2020@gmail.com