LEX2019

 

LEX2019 är en ideell förening med syftet att organisera en examensresa för studenterna på Lantmäteriprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola, där de får möjlighet till studiebesök och kunskap om ett annat lands fastighetsmarknad och stadsbyggnadskultur.

Föreningen startades i juni 2018 och består av studenter från lantmäteriprogrammet. Som ett delmål anordnar LEX2019 arbetsmarknadsdagen “Branschdagen” tillsammans med Exresan2019. För att vidare finansiera resan arbetar medlemmarna i LEX2019 hos en rad olika företag. Vart resan bär av beror på hur mycket jobb föreningen får i uppdrag att utföra. Tidigare LEX-föreningar har samlat ihop tillräckligt mycket pengar för att åka till bland annat Kina och Brasilien.

Har ni något behov av hjälp på ert företag som ni vill anlita LEX2019 för? Tveka då inte och hör av er till oss! Arbetskraften utgörs av kompetenta lantmäteristudenter i årskurs fyra.

Siri Lidmark
Ordförande LEX2019
Siri.Lidmark@gmail.com