Kontaktsamtal

Ett kontaktsamtal på Branschdagen 2019 är en möjlighet för dig som student att diskutera dina möjligheter hos ett företag. Kontaktsamtalen pågår under hela mässdagen, alltså 7 februari, men oroa dig inte - ett kontaktsamtal tar ungefär en halvtimme så du har gott om tid att ta del av mässan. Är du intresserad av att träffa företag och diskutera framtida jobb, praktikplats, examensarbete, karriär eller kanske bara extra nyfiken på ett av företagen så bör du passa på att söka kontaktsamtal.

 De företag som erbjuder kontaktsamtal under Branschdagen 2019 är:

 • Skanska

 • Structor (Bygg Malmö och Miljö öst)

 • Byggadministration Harald Olsson AB

 • Malmö stad

 • MKB

 • Sweco

 • Tyréns (Bro samt BIM & GIS)

Ansökan till samtliga samtal är STÄNGD.

a.png

Structor

Structor Bygg Malmö AB är intresserade utav de som går i årskurs 4 eller 5 med inriktning konstruktionsteknik eller husbyggnadsteknik till kontaktsamtalen under branschdagen. Studenterna får gärna skriva en liten text och berätta vilken årskurs de går i samt inriktning.

Structor Bygg Malmö AB är ett ledande konsultbolag med 20 anställda verksamma inom områdena konstruktionsteknik och byggnadsfysik.

Med en stark utveckling inom bolaget är vi alltid intresserade av att prata med nya duktiga konstruktörer och byggnadsfysiker.

Studenterna får gärna skriva en liten text och berätta vilken årskurs de går i samt inriktning, något CV och personligt brev är inte nödvändigt.

Structor Miljö öst AB är intresserade utav: Ekosystemvetare, väg och vatteningenjörer eller geologer. Även lantmätare, miljövetare, kemist eller biolog kan vara intressant.

Structor Miljö Öst AB är ett miljökonsultföretag som finns i Linköping, Kalmar, Västervik och Emmaboda. Vi arbetar mest med förorenade områden, men även vatten, vattenförsörjning avfall och avfallsanläggningar. Våra projekt är ofta komplexa och med en tydlig verklighetsförankring och högt ställda krav på kunskaper inom olika kompetensfält. Vi är därför specialister med lite olika utbildningsbakgrund; ingenjörer, geologer, miljövetare, biologer och kemister. Projekten vi arbetar med finns dels lokalt i Småland, Östergötland och Öland, men även på andra platser runt om i Sverige.

Vi vill gärna träffa dig som är student och är intresserad av vad vid gör, vilka vi är och hur vi arbetar. Skriv gärna ner en beskrivning av vem du är, din bakgrund samt vad du läser för program och vad du tror att du vill i framtiden. Alla är välkomna, även förstaårsstudenter.

Skicka gärna in en beskrivning av vem du är, din bakgrund samt vad du läser för program och vad du tror att du vill i framtiden, något CV och personligt brev är inte nödvändigt.

Tyrens_CMYK_coated_small.png
 
BYGGCMYKfärg-CMYK.jpg

Tyréns

BRO – Vi söker broingenjörer – beräkning och ritningsarbete. Inom bro arbetar vi med projektering och konstruktion av broar, dynamisk analys för höghastighetståg, besiktning och klassningsberäkningar av broar samt tunnlar och byggnadsverk.

BIM & GIS Tyréns BIM- och GIS-avdelning söker juniorkonsulter med potential att bli BIM-konsult. ByggnadsInformationsModellering är en modern metod som syftar till att ta lika väl hand om information som man tar hand om den fysiska byggnaden. I varje större projekt, såväl på hussidan såväl som på anläggningssidan, finns det numera en BIM-samordnare. I rollen som BIM-samordnare biträder man oftast projekterings- eller projektledaren och är spindeln i nätet för att frågor kring struktur och informationshantering.

Personliga egenskaper

 • Analytisk

 • Noggrann

 • Kommunikativ

 • Pedagogisk

Arbetsuppgifter

 • Strategisk rådgivning till  projekt och förvaltning

 • Framtagning av arbetsrutiner (BIM)

 • BIM-samordning i projekt

 • Utbildningsinsatser

 • Försäljning och marknadsföring

Tekniker, verktyg och standarder

 • Samgranskning (Navis Works)

 • Visualisering (3DSMax, spelmotorer)

 • Informationsportaler (Webforum, Byggnet mfl)

 • IFC, CoBie, CoClass, BH90, SB11


Byggadministration Harald Olsson AB

Byggadministration Harald Olsson AB är ett konsultbolag som leder, styr och administrerar byggprojekt för både privat näringsliv och offentlig verksamhet. Vi är ett av de största projektledningsföretagen i Skåne med 35 anställda och en omsättning på ca 60 miljoner kr.

Vi erbjuder dig som student praktik, examensarbete eller anställning. Vi fortsätter även med vårt fleråriga studentprogram ”Byggtalang”, för att på bästa sätt förbereda dagens studenter till morgondagens arbetsliv.

 
Malmostad_logo_RGB_600px_300dpi.jpg

Malmö Stad

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

 

MKB Fastighets AB

Med drygt 23 000 lägenheter och 1 100 lokaler är MKB Fastighets AB en av Sveriges största fastighetsägare. MKB ägs av Malmö stad och arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. Vår målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för våra kunder. Med 33 % av hyresmarknaden i Malmö har vi ett särskilt ansvar inte bara för fastigheterna utan för att utveckla staden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Under 2019 erbjuder vi sommarjobb inom förvaltning samt traineetjänster och exjobb. Inom MKB finns tjänster för samtliga specialiseringar från V- och L-programmen och vi är extra intresserade av dig som läser Byggproduktion & Förvaltning, Husbyggnadsteknik, Fastighetsekonomi eller Fastighetsrätt. Kontakta oss gärna om du har egna förslag på exjobb eller praktik!

Vårt traineeprogram är 12 månader långt och anpassat efter vårt framtida rekryteringsbehov. Under traineeperioden får du praktisk erfarenhet av nyproduktion, fastighetsförvaltning och underhåll. Du får röra dig mellan olika arbetsplatser och möta alla yrkesgrupper i företaget och externa partners. Ansök till traineeprogrammet som startar hösten 2019 under februari 2019 på mkbfastighet.se/traineeprogram

Vi vill gärna träffa dig som student, som är intresserad av vad vi gör, vilka vi är och hur vi arbetar. Skicka gärna in en kort beskrivning om dig själv, din bakgrund, vilket program och årskurs du går. Önskar ni att prata om något specifik så får ni gärna skriva det,så kan vi förbereda oss på bästa sätt. Vi ser fram emot att få träffa er.

 
47bde7d271a8835428a919e312dfdceb.jpg

Skanska

Är du nyfiken på en framtid inom Skanskas byggverksamhet? I samband med Branschdagen kan du träffa rekryterare från vår byggverksamhet i form av ett kontaktsamtal. Du skickar in din intresseanmälan genom länken nedan. Se till att ha ditt CV redo så går det snabbt och smidigt! Om du är nyfiken på våra andra verksamheter så kom förbi och träffa oss i vår monter!

 
sweco_black_png.png

Sweco

Kort om Sweco
Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 15 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer. På vår hemsida finns information om vårt traineeprogram och möjligheterna till praktik och ex-jobb.

Kort om Sweco Projektledning
Vi utför projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg-, infrastruktur- och fastighetssektorn. Vi arbetar även med strategisk rådgivning, förvaltning, riskanalyser och verksamhetsutveckling. Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens samhällen och städer.

Ett typiskt projekt för oss kan vara allt från att projekt- och byggledning av sjukhus- och komplexa infrastrukturprojekt till att administrera mindre om- och tillbyggnader, eller att utveckla olika typer av kvalitets- och miljöprojekt. Vi är verksamma i projektets alla faser inklusive förvaltning!

Kort om Sweco Väg och anläggning
Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Hos oss hittar ni experter inom infrastruktur och vi har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer. Exempel på tjänster: Transport- och trafikplanering, Väg- och järnvägsprojektering, Berg- och geoteknik samt Bro- och anläggningskonstruktion

Kort om Sweco Byggkonstruktion
Hos oss som konstruktör skapar vi tillsammans byggnader som ska vara säkra att arbeta och bo i under en lång tid. Vi har fokus på helheten och ser till att de bärande strukturerna samspelar med byggnadens design och tänkta inomhusmiljö. Vi konstruerar och projekterar Husbyggnader, industrier, avancerade stål- och prefabkonstruktioner men gör även fukt- och energiutredningar samt utredningar tillsammans med våra kunder av befintliga fastigheter.

Ansökningsdatum: 2018-01-21 till och med 2018-01-31.