Exresan2019

Examnesresan 2019 (EX19) är en ideell studentförening för ingenjörsstudenter inom väg- och vattenprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Föreningen främjar internationellt samarbete, utbyte av kunskap inom och förståelse för samhällsbyggande i andra länder. Föreningens medlemmar sprider information om utbildningen och knyter kontakter med företag och yrkesverksamma i andra länder.

Föreningen startades i maj 2018 och ska under ett års tid arbeta för att åka på en studieresa till en plats relaterad till vår studieinriktning. Målet med föreningens verksamhet är att inspirera vidare arbetsliv, skapa erfarenhet och knyta kontakter inom branschen utanför Sveriges gränser.

Resan finansieras dels av Branschdagen, som anordnas i samarbete med LEX2019, och dels genom arbeten och uppdrag för företag och myndigheter. Om ert företag har några frågor eller uppdrag vill vi gärna att ni kontaktar oss!

 

Jacob Estlund
Ordförande, Examensresan 2019
examensresan2019@gmail.com
+46730315799