Exresan 2020

Föreningen Exresan 2020 består av 49 stycken studenter som läser sitt fjärde år på Väg- och Vattenbyggnad. Vi är en ideell organisation som tillsammans planerar och finansierar en resa mellan vårt 4:e och 5:e år, resmålet för vår del kommer bli Mexico!

Under resan hoppas vi kunna gå på flertalet lärorika studiebesök som förhoppningsvis kan ge oss inspiration inför exempelvis examensarbete under vårt sista läsår. Denna resa har gjorts av studenter på Väg- och vattenbyggnadsprogrammet under flera år och nu har det äntligen blivit vår tur.

För att finansiera resan utför vi uppdrag främst åt företag/institutionen samt kommunen. Som ideell förening har vi möjlighet att jobba till ett förmånligt pris, vi kan ta både stora och små jobb och är väldigt flexibla.

Behöver ert företag hjälp med något uppdrag som vi skulle kunna utföra så tveka inte att kontakta oss!

Adam Larsson

Ordförande Examensresan 2020

examensresan2020@gmail.com